۱۳۹۳ تیر ۱۴, شنبه

حکیمانه

مشوق های مقطعی، برای ایجاد انگیزه اند، نه تعیین خطی مشی کلی زندگی ما!

هیچ نظری موجود نیست: