۱۳۸۷ شهریور ۱۶, شنبه

کار در محیط vim

برای یک مرجع کامل که اکثر شورت-کاتها را نوشته٬ می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید

http://tnerual.eriogerg.free.fr/vimqrc.pdf
و یا
http://www.andy-roberts.net/misc/vim/vim.pdf

چند دستور به درد بخور٬ برای کار در محیط vim. البته باید در مُد نوشتاری (insert) نباشید٬ یعنی در مُد نرمال باشید.

dd حذف یک خط
5dd حذف پنج خط
x حذف یک کاراکتر
dw حذف یک کلمه
3x حذف سه کاراکتر
3dw حذف سه کلمه
rb حرف «بی» را بجای هر کاراکتری که اشاره‌گر روی آن بور٬ قرار می‌دهد
R{string} کاراکترهای زیر اشاره گر را با رشته‌ی وارد شده عوض می‌کند
p هر چیزی را که بریده بودیم٬ در این مکان می‌نویسد٬ یعنی پِیست می ‌کند
u همان آندو است
Ctrl-R همان ری-دو است
d$ از نقطه‌ی اشاره‌گر تا آخر خط را حذف می‌کند

=================
برگرفته از کتاب فیزیک محاسباتی اکبر جعفری