۱۳۸۶ آبان ۷, دوشنبه

آیا می توان سیستم عامل لینوکس را در یک دانشکده همگانی کرد؟

سوال این است: آیا می توان دانشجویان را بر آن داشت که برای کارهای ساده ای چون چک کردن ایمیل و گشت در اینترنت از لینوکس استفاده کنند؟