۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

تایپ فینگلیش فارسی با گوگل و تبدیل به فارسی

Type phonetically. Example: Type "khabar" and hit space for "خبر".

خط بالا همان چیزی است که وقتی در مترجم گوگل که تایپ فونتیک در آن قابل انجام است دیده میشود. برای آنان که صفحه کلید فارسی ندارند، و یا در تایپ فارسی سریع نیستند پیشنهاد میشود.

اخیر چیزی که در جیمیل فعال شده تایپه فونوتیکه فارسی است. برای فعال کاردن آن باید به ستینگ جیمیل بروید و
"Enable Transliteration - type using phonetic English "
را در آن فعال کنید. یک آیکون در جیمیل ا شما اضافه میشود که دیگر میتوانید فینگیلیش بنویسید و اون به راحتی برای شما فارسی تایپ کند.

متن حاضر را با همین روش تایپ کرده ام.

http://translate.google.com/#fa|en|